Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie” nr RPDS.12.02.00-02-0051/21-00