W Cieszkowie podpisano pierwsze umowy w ramach Polskiego Ładu !!!

W Cieszkowie podpisano pierwsze umowy w ramach Polskiego Ładu !!!

Data publikacji:

W Cieszkowie podpisano pierwsze umowy w ramach Polskiego Ładu !!!

 

W dniach 14 i 15 czerwca 2022r w Urzędzie Gminy w Cieszkowie podpisano pierwsze umowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Pierwszą umowę podpisano z firmą Gembiak-Mikstacki sp. Jawna z Krotoszyna, która zajmie się przebudową dróg gminnych w Cieszkowie tj. ul. Morelowej, Wiśniowej oraz ul. Ogrodowej. Przewidywany koszt robot to ponad 2,1 mln zł. Planowany termin zakończenia prac – czerwiec 2023r. Następnie w dniu 15.06.2022r podpisano 2 kolejne umowy, pierwszą z firmą ITEL Sp. z o.o., sp. k z Krotoszyna w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego w Cieszkowie ( ul. Rynek i  ul. B. Chrobrego) oraz budowy nowego oświetlenia drogowego w miejscowości Biadaszka. Inwestycja zakończy się do 30 kwietnia 2023r. i kosztować będzie 163,8 tys zł. Drugą umowę podpisano z Konsorcjum, którego liderem jest PPHU EKSPORT IMPORT Władysław Skiba z Milicza a uczestnikiem Usługi Ogólnobudowlane Piotr Skiba z Milicza. Zakres prac obejmuje budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Cieszkowie, w tym w szczególności : rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki i Krotoszyńskiej, budową sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej  pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie oraz rozbudowę sieci wodociągowej pomiędzy ul. Leśną, ul. Ogrodową i ul. Piastowską w Cieszkowie. Łączny koszt inwestycji to 2 mln 780 tys zł. Prace rozpoczną się jeszcze w czerwcu br i zakończą w terminie do 30 czerwca 2023r.