Dyżury wakacyjne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstwowych w 2022 r.