Podpisanie umowy na wykonanie zadania: "Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie"

Podpisanie umowy na wykonanie zadania: "Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie"

Data publikacji:

Gmina Cieszków w dniu 30 sierpnia 2021r. podpisała z wykonawcą firmą KRYBUD Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Krynicki ze Zdun umowę w sprawie realizacji  inwestycji polegającej na wymianie pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie.

Zadanie realizowane będzie w częściach:

Część 1 -  „Wymiana pokrycia łukowego dachu hali sportowej z ociepleniem stropodachu”. Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego pokrycia dachu z blachy, uzupełnienie konstrukcji, ocieplenie stropodachu wełną mineralna gr. 15 cm, montaż nowego pokrycia dachu z blachy łukowej.

Część 2 -  Ocieplenie ścian szczytowych i ściany północnej Sali”. Zakres robót obejmuje  ocieplenie ścian szczytowych i ściany północnej styropianem gr 15 cm z wyprawą tynkarską , obróbki blacharskie oraz wykonanie instalacji odgromowej z badaniem.

 

Termin zakończenia inwestycji -  31.01.2022 r

 

Łączny koszt inwestycji wynosi -  657 441,15 zł
(w tym część 1 – 527 257,95 zł, część 2 – 130 183,20 zł).