Wykaz nieruchomości do sprzedaży stanowiących własność Gminy Cieszków Rol.6840.1.2021, działka nr 22 obręb Rakłowice