Ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20.

Ćwiczenie RENEGADE/SAREX 20.

Data publikacji:
K O M U N I K A T !
 
Wójt Gminy Cieszków – Szef Obrony Cywilnej Gminy  
i n f o r m u j e, że w dniach 06 - 09  październia 2020 r.
  przeprowadzone będzie ćwiczenie systemu wczesnego ostrzegania .
Informujemy, iż elementem ćwiczenia może być uruchomienie syren alarmowych.

Jest to ćwiczenie, które przeprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod nazwą RENEGADE/SAREX 20. Udział w nim wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.
Elementami ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
 
Uwaga: nadawane sygnały alarmowe proszę traktować jako ćwiczenie, a nie jako rzeczywiste zagrożenie.