Wkrótce rozpoczęcie naboru wniosków do projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy”.

Wkrótce rozpoczęcie naboru wniosków do projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy”.

Data publikacji:
1 lipca 2020r. zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków do projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”.
Nabór wniosków o granty trwać będzie minimum 3 miesiące.

Jak działa projekt?

Projekt polegać będzie na udzielaniu wsparcia w formie grantu na poniesione w ramach realizowanej inwestycji koszty.

Maksymalny poziom wsparcia do 70 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota wsparcia to 20 tys. PLN na dom jednorodzinny i 10 tys. PLN na mieszkanie.

Wstępnej weryfikacji dokona audytor podczas sporządzania uproszczonego audytu energetycznego-roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może przekroczyć 450 kWh/(m2*rok)

 

Przypominamy, że kolejność złożenia wniosku nie będzie miała znaczenia przy ocenie wniosku.

W chwili ogłoszenia naboru wszystkie szczegóły (regulaminy, formularze wniosków itp.) będzie można znaleźć na stronie internetowej gminy oraz na stronie piecedolinabaryczy.pl dedykowanej w/w projektowi. Zachęcamy do śledzenia strony piecedolinabaryczy.pl, na której już dziś znajdują się cenne informacje związane z realizacją projektu.

W lipcu br. gmina zorganizuje spotkanie dla potencjalnych Grantobiorców. W jego trakcie odbędzie się prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu, promująca postawy proekologiczne. Na spotkaniu podane zostaną podstawowe zasady uzyskania dofinansowania.
Podczas potkania nie przewidziano omawiania formularzy wniosków, w tym celu powstanie punkt kontaktowy dla Grantobiorców, funkcjonujący w okresie trwania naboru, w którym przez pracowników urzędu gminy udzielane będą informacje z zakresu przygotowania wniosków o udzielenie grantu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w punkcie kontaktowym drogą telefoniczną pod numerem tel. 71 38 48 102 w. 60 i 61). Punkt kontaktowy czynny będzie w budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie, pokój nr 14  od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-15.00. 

Chętnych mieszkańców zachęcamy również do skorzystania z porad ekspertów, którzy będą udzielać merytorycznych porad np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE, itp.

Przeprowadzona zostanie prelekcja na temat postaw ekologicznych oraz w udziale w poradach merytorycznych w zakresie doboru nowego źródła ciepła. Zapisy na planowane spotkania odbywać się będą drogą telefoniczną. Ilość miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

O datach planowanych spotkań z ekspertem energetycznym powiadomimy w późniejszym terminie.