WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W 2019 ROKU POSIADAŁY STATUS BEZROBOTNEGO !!!