Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie dla inwestycji "Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”

Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie dla inwestycji "Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”

Data publikacji:

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

 

Gmina Cieszków otrzymała dofinansowanie do inwestycji "Przebudowa ul. Piastowskiej w Cieszkowie”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020.

 

W październiku 2019r. została podpisana umowa między Gmina Cieszków a Wojewodą Dolnośląskim na realizację w/w inwestycji.

 

Zgodnie z zawartą umową Gmina Cieszków otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. w kwocie nie większej niż 609 196,00 zł.

 

Gmina Cieszków przeprowadziła postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego, z którym w październiku 2019r. została podpisana umowa. Inwestycję wykona  firma GEMBIAK-MIKSTACKI  Spółka Jawna z Krotoszyna.