FZ.271.2.9.2019 - Zapytanie ofertowe - " Wykonanie usług z zakresu dozoru i pełnienia funkcji instruktora sportu na obiekcie kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012 " w Cieszkowie " w latach 2019 - 2020 ”.