Odbiór nowej drogi we wsi Ujazd

Odbiór nowej drogi we wsi Ujazd

Data publikacji:
W ostatnim tygodniu listopada dokonano odbioru drogi transportu rolnego w miejscowości Ujazd.
Odcinek łączący drogę powiatową z drogą gminną ma długość 525 m. Została wykonana podbudowa tłuczniowa i dywanik asfaltowy.

Gmina Cieszków pozyskała dofinansowanie w kwocie 110 250,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego, ze środków pochodzących na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w 2017 r. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Cieszków. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 243 266,67.