Informacja o odwołaniu naboru w trybie konkursowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacja o odwołaniu naboru w trybie konkursowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data publikacji:
Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z przykrością informujemy, że planowany najbliższy nabór w trybie konkursowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (planowany termin naboru II pol. 2017 ) dla osób fizycznych i przedsiębiorców (podejmowanie i rozwijanie działalności) oraz organizacji pozarządowych na realizację operacji o charakterze niekomercyjnym, nie odbędzie się ze względu na brak zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na proponowany przez LGD termin naboru.

Lokalna Grupa Działania będzie wnioskowała do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o zmianę Harmonogramu naborów i jak najszybsze ustalenie terminu wstrzymanego konkursu. Na dzień dzisiejszy jednak nie ma możliwości jego wskazania.
W związku z powyższym szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zaplanowane na dzień: 21.12.2017 (czwartek) ze specyfiki obszaru i ochrony środowiska (kryteria wyboru operacji) oraz bizensplanu i 28.12.2017 (czwartek) w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy NIE ODBĘDĄ SIĘ.

W momencie ustalenia terminu naboru, podany zostanie nowy harmonogram szkoleń.

Więcej tutaj