EKO-SIÓDEMKA: Instalacja do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz budowa i modernizacja PSZOKów

EKO-SIÓDEMKA: Instalacja do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz budowa i modernizacja PSZOKów

Data publikacji:
Związek Międzygminny Eko7, którego członkiem jest nasza gmina planuje budowę i modernizację na terenie związku punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2018-2020. Oprócz tego ma powstać w Kobylinie Instalacja do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Dzięki budowie PSZOK w Zdunach mieszkańcy bedą mieli dużo dogodniejsze warunki aby odstawiać odpady segregowane. Natomiast dzięki Instalacji do Bilogicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych powinny się obniżyć koszty zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowanie, 15% wklad własny).

Na posiedzeniu Zgromadzenuia Związkuw dniu 14 grudnia została podjęta uchwala o przystąpieniu do realizacji projektu.