Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Data publikacji:
Guzowice 7-14, 56, 57 i dz. przyległe. Gm. Cieszków.
Rozpoczęcie: 2018-08-03 08:00
Zakończenie: 2018-08-03 11:00