Rada Gminy Cieszków

Rada Gminy Cieszków

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Cieszków
Pan Zdzisław Załężny
Przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia
od godz. 15.30 - 16.30 w biurze Rady Gminy Cieszków
ul. Grunwaldzka 41 56-330 Cieszków
nr. tel. 713848153,
kom. 697166999,
e-mail biura Rady Gminy: mariola.krawiec@ug.cieszkow.pl


Lista radnych VII Kadencji Rady Gminy w Cieszkowie oraz składy osobowe komisji:

Rada Gminy Cieszków:
Bajodek Wojciech- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cieszków
Buta Mieczysław Tadeusz
Darowski Andrzej Józef
Dwojak Jan
Gembarowski Rafał
Janas Rafał
Jasińska Joanna
Kęsy Janusz Paweł
Kindrat Rozalia Teresa
Mroczek Zbigniew Marek
Mruk Marcin Krzysztof
Mujta Bogdan
Pluciński Robert Adam
Stanowski Stanisław
Załężny Zdzisław Andrzej - Przewodniczący Rady gminy Cieszków

Gminna Komsja Spraw Społecznych
Gembarowski Rafał
Jasińska Joanna
Kindrat Rozalia Teresa
Mruk Marcin Krzysztof
Pluciński Robert Adam

Gminna Komisja Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Bajodek Wojciech
Kęsy Janusz Paweł
Mroczek Zbigniew Marek
Stanowski Stanisław
Załężny Zdzisław Andrzej
Gminna Komisja Rewizyjna
Buta Mieczysław Tadeusz
Darowski Andrzej Józef
Janas Rafał
Mujta Bogdan
Pluciński Robert Adam