Aktualności

Aktualności

12 10 2017
Z niemałym zdziwieniem odnotowaliśmy komentarze, w tym redakcyjny Głosu Milicza, wygłoszone po sesji Rady Miejskiej, w której radni zwrócili się do prezesa PGK „Dolina Baryczy“ z apelem o pełne wyjaśnienie okoliczności realizacji projektu „modernizacja sieci kanalizacji ogólnospł... Pokaż więcej...
Strona 1 z 3