Aktualności

Aktualności

13 04 2021
Ruszyliśmy z kolejną III edycją projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE” realizowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach RPO WD. Projekt jest skierowany do 150 Dolnoś... Pokaż więcej...
12 04 2021
Informuję, że w związku z przedłużeniem obostrzeń sanitarnych w kraju z powodu COVID-19, ogłoszonych przez Ministra Zdrowia, stacjonarna obsługa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaje zawieszona do dnia 18 kw... Pokaż więcej...
09 04 2021
Harmonogram dyżurów Gminnego Biura Spisowego w Cieszkowie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Gminne Biuro Spisowe w Cieszkowie pełni od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych: w Urzędzie Gminy Cieszków w godzinach pracy Urzędu od 7:3... Pokaż więcej...