Aktualności

Aktualności

22 10 2019
Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019.865 t. j. ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek do 31 marca złożenie CIT-8 (zeznań o wysokości dochodu osiągniętego lub straty poniesionej w roku podatkowym) za pomocą środków komunikacji el... Pokaż więcej...
16 10 2019
Ogłoszeniehttp://projekty.barycz.pl/_admin/content/content.php?id_basic=939#_ftn1 nr 10/2019/PROW o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”... Pokaż więcej...
14 10 2019
Informujemy, iż na stronie: https://wroclaw.kbw.gov.pl/858_Wyniki_glosowania/1/42353_Wyniki_wyborow udostępnione zostały wyniki głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu 2019 dla obszaru obejmującego także teren Gminy Cieszków. Wyniki wyborów na... Pokaż więcej...