Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2017


Usuwanie azbestu z terenu gminy Cieszków  w roku 2017 zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(łączna wartość dofinansowania 8376,29 zł).
Efektem współdziałania było zutylizowanie 29,933 Mg wyrobów zawierających azbest.