Aktualności

Aktualności

17 07 2019
Środki chemiczne w rolnictwie. Środki ochrony roślin to substancje lub ich mieszaniny, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin lub regulowania wzrostu. Są szeroko stosowane w rolnictwie, na równi z nawozami sz... Pokaż więcej...
11 07 2019
W czerwcu 2019 roku Gmina Cieszków zrealizowała inwestycje polegającą na budowie Otwartej Strefy Aktywności w Cieszkowie. W ramach zadania : 1) doposażono istniejącą siłownię zewnętrzną dla osób starszych o kolejne urządzenia w tym: rower, bieg... Pokaż więcej...