Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Data publikacji:
2019-01-29
08:00-16:00
planowane

Pakosławsko 23-35. Gm. Cieszków.

2019-01-30
08:00-16:00
planowane

Pakosławsko 23-35. Gm. Cieszków.

2019-01-31
09:00-13:00
planowane

Trzebicko 13-39, Kościół. Gm. Cieszków.