Funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku