INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów...

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów...

Data publikacji:
INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU II
z dnia 8 października 2018 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Cieszków, Ujazd, Guzowice, Biadaszka, Zwierzyniec, Wężowice

Szkoła Podstawowa w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 3, 56-330 Cieszków

2

Sołectwo: Trzebicko, Jankowa, Góry, Jawor

Świetlica wiejska w Trzebicku, Trzebicko 33, 56-330 Cieszków

3

Sołectwo: Dziadkowo, Pakosławsko, Słabocin, Rakłowice, Grzebielin, Brzezina, Nowy Folwark, Sędraszyce

Szkoła Podstawowa w Pakosławsku, Pakosławsko 58, 56-330 Cieszków

 

 

Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu II

/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska