Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu: Informacja o prowadzonym naborze