Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 61 Wojewody Dolnosląskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnosląskiego, radnych r