„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”

„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”

Data publikacji:
„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”
Projekt adresowany jest do osób powyżej 30 r.ż. bezrobotnych lub biernych zawodowo,
kobiet przebywających na urlopach wychowawczych, emerytów planujących powrót na rynek pracy.
Udział  w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:
1.      Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, mające na celu identyfikację potrzeb oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej.
2.      Grupowe zajęcia warsztatowe, mające na celu nabycie przez uczestników projektu kompetencji społecznych w zakresie umiejętności: komunikacyjnych i pracy w grupie, aktywnego poszukiwania pracy, efektywnej autoprezentacji i umiejętności wpływania na innych oraz zachowywania się w sytuacji stresowych.
3.      Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców i dopasowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 817,92 zł.
4.      Dla zainteresowanych staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu 3 miesiące. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe wysokości około 997,40 zł.
Dodatkowo oferowany jest zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające we Wrocławiu lub w następujących powiatach województwa dolnośląskiego: wrocławskim, świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim.
 
Liczba miejsc ograniczona.
 
Aktualnie prowadzony jest nabór na kurs księgowości z elementami kadry - płace, specjalista ds. logistyki, nowoczesny sprzedawca, magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego. Istnieje możliwość udziału w innych specjalistycznych szkoleniach.

Skontaktuj się już dziś: 71 333 11 36
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020