GOPS Cieszków: Zapytanie ofertowe nr 2/GOPS/2017 z dnia 09.08.2017r. - przeprowadzenie kursu - "Malarz - nowoczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie"